www.engineering-suomi.com
NSK

NSK auttaa valimoa saavuttamaan yli 100 000 euron vuosittaiset säästöt

Johtavalla kaasuturbiinin lapojen valmistajalla laakerit vikaantuivat kuuden viikon välein. Valulinjan karusellin laakerityypin vaihto yhdessä pienen suositellun muutoksen kanssa johtivat 100 095 euron vuotuisiin säästöihin.

Kun valmistajan aikaisemmin käyttämien laakereiden käyttöikä osoittautui lyhyeksi, valmistaja päätti pyytää apua NSK:n sovellusinsinöörien asiantuntijatiimiltä. NSK suoritti AIP-lisäarvo-ohjelmansa avulla yrityksen käyttämälle designille kattavan arvioinnin, joka sisälsi myös vikaantuneiden laakereiden tutkimuksen.

Analyysi osoitti, että valuprosessissa käytettiin erittäin emäksistä liuosta (50-prosenttinen natriumhydroksidi lämpötilassa 180 °C). Tämä yhdessä korkean kuormituksen ja kokoonpanon kohdistusvirheiden kanssa johti ongelmiin laakereiden voitelun kanssa ja johti lopulta laakereiden kiinnileikkaamiseen. Laakereiden puutteellinen tiivistys pahensi ongelmaa.

Näin ollen NSK ehdotti vaihtoa omaan tiivistettyyn lieriörullalaakerisarjaansa, joka estäisi aggressiivista emäsliuosta pääsemästä laakerin sisälle ja joka samanaikaisesti parantaisi laakerin tiivistystä. Myös karusellipyörään ehdotettiin muutosta, joka antaisi lisäsuojaa epäpuhtauksilta ja helpottaisi kokoonpanoa. Koekäyttö osoitti, että nämä muutokset kaksinkertaistivat laakereiden käyttöiän ja johtivat merkittäviin vähennyksiin käyttökatkoissa ja kunnossapidossa. Tämän seurauksena muutokset toteutettiin kaikkiin valmistajan valulinjoihin.

NSK:n tiivistettyjen lieriörullalaakereiden kuormituskapasiteetti on korkea ja niiden tiivistys on tehokas. Tästä syystä ne ovat ideaalisia vaativiin olosuhteisiin, esimerkkinä valimot ja muut teräksen valmistusympäristöt. Laakeriin voidaan lisätä litiumrasvaa sisä- ja ulkokehiin koneistettujen reikien kautta niiden ollessa paikoillaan ja niissä käytetty fosfaattipintakäsittely parantaa korroosionkestävyyttä.

Valimolla saavutetut säästöt laskettiin vertaamalla NSK:n ratkaisun vuotuisia kustannuksia edellisen vuoden kustannuksiin, jotka muodostuivat laakereista, laakereiden vaihtoon vaadittavasta työvoimasta sekä vaihdosta aiheutuneesta käyttökatkosta.

NSK:n tiivistetyt lieriörullalaakerit tarjoavat korkean kuormituskapasiteetin ja tehokkaan tiivistyksen


NSK auttaa valimoa saavuttamaan yli 100 000 euron vuosittaiset säästöt
 

  Kysy lisätietoja…

LinkedIn
Pinterest

Liity IMP:n yli 15 000 seuraajaan