www.engineering-suomi.com
De Dietrich Process Systems

De Dietrichin uusi strateginen organisaatio

De Dietrich Process Systems muodostaa uuden eurooppalaisen organisaation, joka vastaa lääke- ja kasvikemian markkinoiden kasvaviin tarpeisiin.

De Dietrichin uusi strateginen organisaatio


Organisaatio

De Dietrich Process Systems on yli 300 vuotta pitkän teknisen asiantuntemuksensa, suunnittelutaitojensa ja kansainvälisen läsnäolonsa ansiosta tärkeä toimija kemian- ja lääketeollisuuden alalla ja tarjoaa asiakkailleen avaimet käteen -periaatteella toimivia räätälöityjä ratkaisuja.

Koska konserni on vakuuttunut kasviperäisen kemian ja lääketeollisuuden markkinoiden vahvasta kasvupotentiaalista, se on päättänyt suunnata strategiansa näihin kahteen markkina-alueeseen, jotka ovat kestävän ja ekologisesti vastuullisen talouden keskeisiä tukipilareita, pitäen samalla toisen jalan kemianteollisuuden markkinoilla.

Tämä päätös perustuu myös Euroopan haluun ylläpitää omaa riippumatonta lääkkeiden valmistusta, tiukempiin ympäristövaatimuksiin ja yhä ympäristötietoisempiin asiakkaisiin, jotka pyrkivät muuttamaan tuotantoprosessejaan ja ottamaan käyttöön ympäristöä ja kuluttajia yhä enemmän kunnioittavia menetelmiä.

De Dietrich Process Systems on kehittänyt PGS-verkoston (Pharma & Green Solutions) ja avannut useita toimipisteitä Ranskaan, Saksaan, Espanjaan ja Englantiin voidakseen olla asiakkaidensa mukana jo hyvin varhaisessa vaiheessa heidän projekteissaan sekä parantaakseen läsnäoloaan näillä markkinoilla.

Konsernin tiimit työskentelevät jo nyt lukuisissa projekteissa, joiden arvo on 500 000 eurosta 5 miljoonaan euroon. Projektit koskevat kokonaisia farmaseuttisia yksiköitä vaikuttavien farmaseuttisten ainesosien (API) ja synteettisten välituotteiden valmistuksessa.

Tämä koskee myös kasvipohjaista kemiaa, jonka projekteissa uutetaan perusaineosia levistä, kasveista ja kukista. Näiden loppusovelluksena voivat olla sekä kosmeettiset tuotteet että kukoistavat CBD-markkinat.

PGS-tiimien vahvuutena on niiden monipuolinen osaaminen: projektipäälliköt, prosessi-insinöörit, automaatioasiantuntijat, teolliset suunnittelijat ja tuotepäälliköt työskentelevät yhdessä tarjotakseen asiakkaille mahdollisimman tehokkaita ratkaisuja.

Nämä tiimit tarjoavat kaupallista, teknistä ja projektijohdon tukea Euroopassa ja tarjoavat avaimet käteen -periaatteella toteutettavia projekteja. PGS-suunnittelutoimistot toimivat itsenäisinä yksikköinä, ja niiden tukena on osaamiskeskusten historiallinen tietotaito, joka mahdollistaa optimaalisen tuen tarjoamisen asiakkaille.

Palvelutarjonta ja tukipalvelut

Tarjottaviin palveluihin kuuluvat prosessitutkimukset ja tekniset tutkimukset, projektien seuranta ja toteutus kaikissa hienokemian, lääke-, kosmetiikka-, hajuste-, aromi- ja elintarvikealan projekteissa.

PGS-toimipisteissä jo olemassa olevan osaamisen hyödyntämiseksi konserni on myös hankkinut osuuden Lyonilaisesta suunnittelutoimistosta (AIGP), ostanut espanjalaisen ZEAN-yrityksen ja solminut läheisen kumppanuuden Thar Process -yrityksen kanssa.

Tämän ansiosta De Dietrich Process Systems on voinut laajentaa teknistä osaamistaan ja samalla integroida uusia tekniikoita, kuten putoavan virtauksen haihdutusratkaisuja, ohutkalvoja, lyhyttä reittiä ja ylikriittistä hiilidioksidiuuttoa, jotka ovat välttämättömiä biomassan ainesosien ja aktiivisten aineiden puhdistuksessa ja uuttamisessa.

Tämän uuden lähestymistavan ansiosta De Dietrich Process Systems voi hyödyntää uusia mahdollisuuksia monomeerien ja öljyjen sekä biodieselin puhdistuksessa ja vahvistaa osaamistaan välituotteiden, API-ainesosien ja liuottimien talteenoton puhdistusvaiheissa.

www.dedietrich.com/enDe Dietrichin uusi strateginen organisaatio 
De Dietrichin uusi strateginen organisaatio

  Kysy lisätietoja…

LinkedIn
Pinterest

Liity IMP:n yli 155 000 seuraajaan