www.engineering-suomi.com
Schneider Electric News

Uusi innovaatio syrjäyttää ilmastopahiksena tunnetun SF6-kaasun

Ilmastonmuutosta kampitetaan monella eri rintamalla. SF6-kaasu on kaikkein voimakkain kasvihuonekaasu, 20 000 kertaa hiilidioksidia pahempi, mutta sitä on kuitenkin saanut käyttää sähköteollisuudessa sen poikkeuksellisen hyvän eristävyyden takia. Schneiderin ”Pure Air” teknologia perustuu puhtaan ilman ja tyhiötekniikan yhdistelmään, jolla saavutetaan SF6-kaasun eristävyys ilman ilmastolle haitallisia kasvihuonekaasuja.

Uusi innovaatio syrjäyttää ilmastopahiksena tunnetun SF6-kaasun
  • SF6-kaasu on hiilidioksidia yli 20 000 kertaa voimakkaampi kasvihuonekaasu, jota hyödynnetään sähköteollisuudessa eristeenä. SF6-kaasuilla on myös poikkeuksellisen pitkä hajoamisaika, yli 3 000 vuotta, jonka takia nopeille ratkaisuille on tarvetta.
  • SF6 tunnetaan myös nimellä rikkiheksafluoridi. Se on kolme kertaa ilmaa parempi sähköeriste, mikä käytännössä tarkoittaa huomattavasti pienempää tilantarvetta. Sitä kautta syntyvä ympäristön, materiaalien ja energian säästö on merkittävää varsinkin suurissa yksiköissä, kuten sähkö- ja datakeskuksissa.
  • Schneider Electricin ratkaisu yhdistää puhdasta ilmaa ja tyhjiötekniikkaa. Ratkaisu sekä tukee kestävää kehitystä että auttaa hallinnoimaan sähköverkkoja turvallisemmin.
  • EU sallii SF6-kaasun käytön sähköteollisuudessa ainakin vuoteen 2031 saakka. Monet yritykset ovat alkaneet toimia lainsäätäjääkin nopeammin.

SF6-kaasu on hajutonta, edullista ja tekee sähkönkäytöstä turvallisempaa suojaamalla oikosuluilta. SF6-eristetyt laitteet myös mahtuvat pieneen tilaan, mutta vaativat elinkaarensa lopussa kaasujen talteenoton ja kierrätyksen. Schneiderin uuden innovaation myötä kierrätyksen vaiva ja kustannukset jäävät tarpeettomiksi.

Sähköteollisuus tarvitsee korvaajan, uusiutuvan energiantuotannon rooli korostuu
EU on tiukentamassa SF6-kaasun käyttöä, sillä kaasun korvaamiselle ympäristöystävällisellä vaihtoehdolla on kiire. Suunnitellusta kaasukiellosta tulee kaksiosainen: 24kV-järjestelmiin kielto astuu voimaan jo tammikuussa 2026, ja sitä suuremmille jännitteille vuonna 2031. Yritykset ovat kuitenkin toimimassa lainsäätäjääkin nopeammin.

– Tunnistamme ongelman. Schneider Electric on sähköalalla merkittävä toimija ja tunnemme vastuumme SF6-kaasun suhteen. Tällä hetkellä merkittävä osa sähköverkkoon asennetuista keskijännitelaitteista sisältää SF6-kaasua, kertoo myyntijohtaja JP Pouttu Schneider Electricilta.

- Ilmastotavoitteet edellyttävät nopeaa tuuli- ja aurinkovoiman kasvua. Samalla lisätään merkittävästi kaasueristeisten kytkinlaitteiden määrää sähköverkossa. Ellei muutoksia kaasun suhteen tehdä, on uusiutuvan energian käyttö omiaan lisäämään SF6-kaasun käyttötarpeita.

Puhdasta ilmaa tilalle
Useat sähköalan yritykset kehittävät omia innovaatioitaan SF6-kaasun korvaajaksi. Schneider Electricilla korvaava keksintö löytyi puhtaasta, pakatusta ilmasta. Tyhjiötekniikalla saadaan täysin SF6-vapaa ilmaeristystekniikka, joka tukee hiilidioksidipäästöjen vähentämistoimia ja pienentää ympäristöjalanjälkeä.

– SF6-vapaa tekniikka yhdistettynä digitaaliteknologian käyttöönottoon lisää hiilettömyyttä, sähköverkon optimointia ja tehokkuutta merkittävästi. Ilman tällaista ratkaisua tulisi tulevaisuuden suurissa sähkö- ja datakeskuksissa tilantarve kasvamaan huomattavasti. Nyt tehdyn innovaation ympärille kehitämme tuotesarjaa, joka lanseerattiin Jyväskylässä Sähkö Valo Tele -messuilla, kertoo Pouttu.
Lue lisää

Schneider Electric on saavuttanut paikan kärkipäästä Corporate Knightsin vastuullisten yritysten vuosittaisessa Global 100 -listauksessa jo 11 kertaa peräkkäin.
Lue lisää Schneiderin vastuullisuudesta

www.se.com

  Kysy lisätietoja…

LinkedIn
Pinterest

Liity IMP:n yli 155 000 seuraajaan