www.engineering-suomi.com
NSK

CMZ ja NSK: 25+ vuotta teknologiayhteistyötä

Maailmankuulu espanjalainen sorvivalmistaja CMZ ylistää yli 25 vuotta kestänyttä korkeatasoista teknologiayhteistyötä lineaariliikkeisiin ja laakereihin erikoistuneen NSK:n kanssa. Yrityksen koneissa käytetään NSK:n innovaatioita, kuten esimerkiksi hiottuja kuularuuveja, lineaariohjaimia ja tarkkuuslaakereita.

Tämä jatkuva kumppanuus auttaa vahvistamaan CMZ:n johtavaa asemaa Euroopassa. Yrityksen tuotannosta yli 80 % menee vientiin ja tämä on pitkälti yrityksen sorvien korkean suorituskyvyn ja tehokkuuden ansiota.

CMZ on perheyritys ja sorvinvalmistuksen teknologiajohtaja, jonka historia ulottuu yli 75 vuoden päähän. Viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana yrityksen teknologinen kehitys on jatkunut NSK:n kaltaisten ensiluokkaisten toimittajien kanssa solmittujen kumppanuuksien kautta, mikä on auttanut yritystä valmistamaan yli 500 konetta vuodessa.

CMZ:n ja NSK:n yhteistyö alkoi vuonna 1996 TBI-sarjan sorvin myötä. Tämä kone otti ensimmäisenä käyttöön NSK:n kuularuuvit, jotka tarjosivat ulkoisen kuulakiertojärjestelmän ja lukuisia muita työstökoneisiin soveltuvia ominaisuuksia. CMZ vakuuttui pian siitä, että sopivin teknologia yrityksen sorveihin löytyi NSK:lta ja alkoi käyttää ainoastaan NSK:n kuularuuveja.

Vuonna 2000 CMZ toi markkinoille TL-sarjan sorvin, joka merkitsi merkittävää teknologista harppausta, koska sen revolveriteknologia ei enää perustunut sähkömekaniikkaan vaan siinä käytettiin servo-ohjausta. CMZ kokeili myös uuden, integroidulla moottorilla varustetun käyttöpään valmistusta.

Lisätäkseen jäykkyyttä ja tehdäkseen rakenteesta kompaktimman yritys alkoi käyttää NSK:n kaksirivisiä lieriörullalaakereita sekä BTR-viistokuulalaakereita aksiaalikuormien vaimentamiseksi. Tämä päätös oli erittäin hyödyllinen edistysaskel, sillä käyttöpäältä vaaditaan korkeaa suorituskykyä suurilla nopeuksilla.

NSK kehitti korkeatehoiset ROBUST BAR- ja BTR-rullalaakerisarjat erityisesti markkinoiden uusimman sukupolven sorveille, joilta vaadittava korkea tarkkuus vaatii maksimaalista suorituskykyä mahdollisimman pienillä lämpötilavaihteluilla. Näitä laakereita on saatavana myös 30 tai 40 asteen kosketuskulmilla asiakkaiden erityisvaatimuksien mukaan, ja suurnopeussovelluksissa voidaan käyttää myös keraamisia vierintäelementtejä.

CMZ-käyttöpäät vaativat tarkan kokoonpanoprosessin. Yritys rakensi ensimmäisen puhdastilan Zaldibarin tehtaalleen vuonna 2000, ja sittemmin se on lisännyt toisen huoneen Seunerin tehtaalleen. Tämäntyyppisten käyttöpäiden kokoonpano vaatii puhdastiloja ja erityistä ilmankäsittelyä, mukaan lukien lämpötilan ja suhteellisen kosteuden säätö sekä paineistus pölyn ja hiukkasten poistamiseksi ISO-luokan 8 standardin mukaisesti.

Toinen CMZ:tä hyödyttävä innovaatio ovat mutterijäähdytyksellä varustetut NSK-kuularuuvit, jotka asettavat uudet standardit työstökoneiden tarkkuudelle ja nopeudelle. Alhaisemmat kustannukset, kompakti rakenne ja järjestelmän yksinkertaistaminen tarjoavat enemmän etuja onttoakseliseen jäähdytysrakenteeseen verrattuna. Nämä edut myös parantavat lämpötilan hallintaa suurilla nopeuksilla ja auttavat säilyttämään mikronin tarkkuuden, joka on nykyaikaisten työstökoneiden perusvaatimus. Lisäksi järjestelmä tehostaa karan jäähdytystä.

Kun CMZ kehitti TD-sarjan suurikokoisia sorvaussovelluksia varten, se käytti NSK-kuularuuveja ja mutterijäähdytystä sellaisilla akseleilla, jotka vaativat enemmän toistuvia liikkeitä ja joissa syntyvä lämpö saattoi heikentää sorvauksen tarkkuutta. Tämän rakenteen ansiosta CMZ:n tuoteluettelossa on nykyään sorveja, jotka pystyvät työstämään suurikokoisia työkappaleita korkealla tarkkuudella.

CMZ tietää, että NSK pystyy vastaamaan kaikkiin kehitystarpeisiin, koska yritys on tiiviissä yhteydessä teknisiin osastoihin Japanissa. Tämä viestintäkanava pitää CMZ:n ajan tasalla teknisten innovaatioiden suhteen, esimerkkinä rullalineaarijohteet likaantumiselta suojaavilla erikoisjärjestelmillä sekä uusimmat kuularuuvi- ja laakeriratkaisut.

Uusimpiin markkinoille tuotuihin CMZ-koneisiin kuuluu TTL-sarjan kaksikarainen CNC-sorvi, jossa näkyy hyvin CMZ:n ja NSK:n onnistunut yhteistyö.

Erittäin produktiivisessa TTL-mallissa käytetään erityisesti järjestettyjä NSK:n RA-sarjan rullalineaarijohteita tavalla, joka mahdollistaa liikekombinaatiot revolveripään ja karanpäiden välillä, kun voimanlähteenä käytetään synkronimoottoreita. NSK kehitti tätä tarkoitusta varten lineaariohjaimet, joissa käytetään yrityksen uraauurtavaa K1-voitelujärjestelmää. Tämä vapauttaa öljyä koko koneen käyttöiän ajan ja tekee siitä kestävän ja ympäristöystävällisen ratkaisun CMZ:n odotuksien mukaisesti. Nykyään yritys valmistaa vuosittain noin 100 TTL-sarjan sorvia.

CMZ innovoi jatkuvasti. Esimerkiksi digitalisointi on jatkuvasti käynnissä oleva hanke, jossa NSK on tiiviisti mukana. CMZ on nostanut esiin kysymyksen olisiko karojen ja laakereiden digitaalinen valvonta ja tiedonkeruu mahdollista.

Myös kestävä kehitys on ensisijainen tavoite, erityisesti öljynkulutuksen suhteen. NSK:n ratkaisuissa käytetään suojaus- ja voitelujärjestelmiä, joita ei tarvitse koskaan vaihtaa, mikä vähentää öljynkulutusta merkittävästi. Niinpä CMZ ja NSK keskustelevatkin parhaillaan erilaisista ratkaisuista, joilla voidaan minimoida jätteitä yrityksen uusimmissa sorvimalleissa.

Kuten kaikissa muissakin yli 25 viime vuoden aikana toteutetuissa kehityshankkeissa, NSK tukee jatkossakin CMZ-yritystä sen pyrkimyksissä pysyä markkinoiden kärjessä. Yritysten välinen kumppanuus on vahva keskinäisen luottamuksen ja ymmärryksen ansiosta.

1) NSK:n kaksirivisiä lieriörullalaakereita valmistellaan kokoonpanoa varten CMZ-sorvien karoihin puhdastilaolosuhteissa


CMZ ja NSK: 25+ vuotta teknologiayhteistyötä

 2) CMZ TD-sarjan sorveissa käytetään NSK-kuularuuveja ja mutterijäähdytystä, minkä ansiosta koneiden toiminta on nopeaa ja tarkkaa
 

CMZ ja NSK: 25+ vuotta teknologiayhteistyötä
 
3) Kaksikaraisissa CMZ TTL -sorveissa käytetään NSK:n RA-sarjan rullalineaariohjaimia, jotka mahdollistavat liikkeen revolveripäiden ja karanpäiden kesken


CMZ ja NSK: 25+ vuotta teknologiayhteistyötä
 
4) CMZ TTL-sarjan kaksikarainen sorvi, kuvassa ilman koteloa

CMZ ja NSK: 25+ vuotta teknologiayhteistyötä
 

  Kysy lisätietoja…

LinkedIn
Pinterest

Liity IMP:n yli 155 000 seuraajaan