www.engineering-suomi.com
REFRA

Refran propaani-innovaatioiden vuosikymmen: Teknologiset virstanpylväät

Viimeaikaiset F-kaasusäädökset vaativat korkean GWP-arvon kylmäaineiden täydellistä poistamista käytöstä, minkä vuoksi yritysten on kiireesti siirryttävä pois vanhoista, synteettisistä kylmäainejärjestelmistä ja vaihdettava luonnollisiin kylmäaineisiin, kuten propaaniin, hiilidioksidiin tai ammoniakkiin. Yrityksille, jotka harkitsevat vanhojen kylmäainejärjestelmiensä vaihtamista, Refra tarjoaa korvaamattoman edun, joka perustuu vuosikymmenen asiantuntemukseen alalla.

Refran propaani-innovaatioiden vuosikymmen: Teknologiset virstanpylväät
Yritys aloitti tämän mullistavan matkan 10 vuotta sitten ja määritteli tuotantokäytäntönsä uudelleen ottamalla tuotantoprosessiin mukaan luonnollisia kylmäaineita. Tämä päätös teki yrityksestä alan edelläkävijän, sillä 84 prosenttia tuotannosta käyttää CO2-kaasua ja propaania.

Nykyään Refran propaanijäähdyttimien ja -lämpöpumppujen osuus kaikista valmistetuista tuotteista on noin 56 prosenttia, mikä osoittaa niiden keskeisen aseman yrityksen tuotevalikoimassa. Kun tarkastelemme kulunutta vuosikymmentä, on selvää, että Refran vakaa sitoutuminen laatuun, turvallisuuteen ja tehokkuuteen on luonut perustan useille merkittäville teknologisille edistysaskelille. Tutustutaanpa muutamiin tärkeimpiin virstanpylväisiin, jotka ovat muovanneet Refran matkaa propaanijärjestelmien tuotannossa.

Laadunvarmistus kattavan testauksen avulla
Parantaakseen jatkuvasti yksiköidensä tehokkuutta ja suorituskykyä Refra suorittaa vaativia yksikkötestejä löytääkseen optimaalisen komponenttiyhdistelmän ja saavuttaakseen näin korkeammat tehokkuusparametrit. Laitteen hyötysuhdetta, virrankulutusta ja sähkönkulutusta sekä melutasoa ja tärinää seurataan huolellisesti koko testausvaiheen ajan.

Refra pyrkii määrätietoisesti sovittamaan kaikki tilausasiakirjojen tekniset spesifikaatiot asiakkaan odotusten mukaisesti. Vaikka jotkin markkinoilla olevat yksiköt eivät aina saavuta spesifioituja hyötysuhde- tai tehoparametreja, Refra asettaa tarkkuuden ja luotettavuuden etusijalle. Jokaisen yksikön huolellisella testauksella varmistetaan, että asiakas saa laitteen, joka todella täyttää kaikki spesifioidut tekniset vaatimukset.


Refran propaani-innovaatioiden vuosikymmen: Teknologiset virstanpylväät

Testausalue Refra-tehtaassa ©Ilona Brant Pavšukova

Turvallisuuden varmistaminen propaanijäähdytysjärjestelmissä
Propaanijäähdytysjärjestelmiin liittyvät huolenaiheet johtuvat usein propaanin syttymisominaisuuksista. Nämä aiheuttavat riskejä huonosti tuuletetuissa tiloissa, joissa propaanihöyryn kertyminen voi aiheuttaa palovaaran. On kuitenkin tärkeää huomata, että teknologian ja turvallisuusstandardien kehittyminen on vähentänyt näitä riskejä merkittävästi. Refra valmistaa propaanijäähdytysjärjestelmiä, jotka noudattavat tarkasti EN378-standardia. Tämä osoittaa miten yritys on vankkumattomasti sitoutunut toimittamaan luotettavia ja turvallisia järjestelmiä.

Refra sisällyttää tuotteisiinsa huolellisesti kaikki standardin edellyttämät komponentit, mukaan lukien paineenrajoituslaitteet, vuodonilmaisujärjestelmät, varoventtiilit ja hätäpysäytysmekanismit. Koko propaanijäähdytysjärjestelmien tuotantohistoriansa ajan Refran turvallisuusrekisteri on säilynyt moitteettomana eikä siihen ole raportoitu yhtään vaaratilannetta.

Suojarunko: Varmistaa laitteiden pitkäikäisyyden


Refran propaani-innovaatioiden vuosikymmen: Teknologiset virstanpylväät

Refra-propaanijäähdytin ja -lämpöpumppu ©Refra

Parantaakseen laitteiden kestävyyttä ja pitkäikäisyyttä Refra on suunnitellut ainutlaatuisen rungon, joka on suunniteltu pidentämään koneiden käyttöikää. Tämä johtaa asiakkaan kannalta pitkän aikavälin kustannussäästöihin, minimaaliseen kunnossapitoon ja lisäksi se näyttää hyvältä.

Refran propaanijäähdytysjärjestelmät on rakennettu suljettuihin ja tiivistettyihin runkoihin, jotka suojaavat niitä ulkoisilta tekijöiltä, lumen sekä veden pääsyltä laitteen sisään sekä mahdollisilta villieläinten aiheuttamilta vahingoilta. Refra käyttää 3D-putkien taivutuskoneita, mikä auttaa minimoimaan juotospisteitä ja vähentää tehokkaasti vuotoja.

Rungot on valmistettu galvanoidusta ja polymeeripinnoitetusta teräksestä. Tämä yhdistelmä takaa erinomaisen korroosionkestävyyden, säänkestävyyden ja iskunkestävyyden. Suljettu runko vaimentaa tehokkaasti melua. Haluttaessa vieläkin tehokkaampaa äänenvaimennusta Refralta on saatavana erityinen paksu runko, jossa käytetään lisäksi 30–50 mm:n kivivillaeristystä.


Refran propaani-innovaatioiden vuosikymmen: Teknologiset virstanpylväät

Laitteiden lastauslaituri Refra-tehtaassa ©Ilona Brant Pavšukova

HVACR-alan navigoidessa F-kaasuja koskevien säädösmuutosten keskellä, Refra on valmis vastaamaan asiakkaidensa muuttuviin tarpeisiin. Yritys on edelleen sitoutunut edistämään luonnollista kylmäainetta käyttävien järjestelmien käyttöönottoa hyödyntämällä asiantuntemustaan ja tavoitettaan myönteiseen muutokseen, joka takaa puhtaamman ja terveellisemmän ympäristön tuleville sukupolville.

Sulautettu Youtube-video: https://youtu.be/_qAkPX0F5A4?si=o3WzbSMkZy8VvYoL

  Kysy lisätietoja…

LinkedIn
Pinterest

Liity IMP:n yli 155 000 seuraajaan