www.engineering-suomi.com
HMS Industrial Networks AB

HMS Industrial Networksin älykäs yhdyskäytävä yhdistää SAE J1939 -verkot Siemensin PLC-järjestelmiin

Tämä lisä Anybus-yhdyskäytävävalikoimaan huolehtii siitä, että Profibus-DP-isäntälaite voi lukea ja kirjoittaa J1939-verkon tietoja ohjaus- ja seurantasovelluksissa. Yhdyskäytävä mahdollistaa tämän toimimalla samanaikaisesti Profibus-DP-orjana Profibus-verkossa ja CAN-solmuna J1939-verkossa. Tietoja siirretään kummastakin verkosta käyttäjän määrittelemän konfiguroinnin mukaisesti. HMS tarjoaa maksutta käyttöön Windows-pohjaisen BWConfig-konfigurointityökalun, jonka avulla käyttäjä pystyy linkittämään J1939-parametritiedot (PGN) moduulin tulo- ja lähtötaulukoihin, joita Profibus-isäntä voi käyttää Profibus-DP-verkon kautta.

HMS Industrial Networksin älykäs yhdyskäytävä yhdistää SAE J1939 -verkot Siemensin PLC-järjestelmiin
Teollisuuskäyttöön suunnitellun vankan rakenteen ansiosta laite soveltuu käytettäväksi monissa eri sovelluksilla ja eri toimialoilla, esimerkkeinä raskaaseen käyttöön tarkoitettu kalusto ja ajoneuvot maatalouden, rakennusalan, palo- ja pelastustoimen, öljy- ja kaasuteollisuuden, kaivosteollisuuden, voimantuotannon, moottorinohjauksen, materiaalinkäsittelyn, maantiekuljetusten, massakuljetusten ja merenkulun sovellusten yhteydessä.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat öljyn- ja kaasuntuotannon sovellukset ja ajoneuvoasenteiset sovellukset, joissa yhdyskäytävä toimii J1939-verkon ja teollisuuden Profibus-pohjaisten PLC-laitteiden rajapintana.

Profibus-puolella yhdyskäytävä tukee Profibus-DP-orjatoimintoja käyttäen syklistä syöttö- ja tulostietojen siirtoa. Se pystyy käsittelemään peräti 244 tavua syöttödataa ja 244 tavua tulosdataa. J1939-puolella yhdyskäytävä tukee enimmillään 35:tä tulevaa J1939-yhteyskäytännön istuntoa (isot viestit). Se voi kuunnella enintään 120:aa eri PGN-numeroa syöttötietokonfiguroinnissa ja lähettää enintään 100 eri PGN-numeroon tulostietokonfiguroinnissa. J1939-siirtoprotokollan (isot viestit) ohjain torjuu tulevat istuntopyynnöt (BAM ja RTS/CTS), jos kyseistä PGN-numeroa/osoiteparia ei ole konfiguroitu syöttötietolähteeksi.

J1939-Profibus-yhdyskäytävä on HMS:n Anybus-yhdyskäytävävalikoiman uusin tulokas. Valikoimaan kuuluu yli 180 erilaista versiota, jotka mahdollistavat tiedonsiirron verkosta toiseen lähes kaikkien kenttäväyläverkkojen tai teollisuuden Ethernet-verkkojen välillä.

  Kysy lisätietoja…

LinkedIn
Pinterest

Liity IMP:n yli 15 000 seuraajaan