www.engineering-suomi.com
NSK

Vaihtaminen NSK:n Molded-Oil-laakereihin vähentää autopesulan huoltokustannuksia

Saksassa sijaitsevan autonpesulinjan ylläpitäjä joutui toistuvasti vaihtamaan laakerit järjestelmän pesupään pyörivissä liitoksissa. Tämä aiheutti yli 12 000 euron vuosittaiset kustannukset pelkästään varaosista. Huoltokustannukset laskivat kuitenkin nollaan, kun laakerit vaihdettiin DDU-tiivisteillä varustettuihin NSK:n Molded-Oil-urakuulalaakereihin.

Keskimääräinen autopesula Saksassa puhdistaa vuosittain yli 110 000 autoa. Pesupalkkien ja pesupäiden käyttökomponenteille tällainen käyttösovellus vastaa vesi- ja puhdistusainesuihkua käyttävää kestävyystestiä. Pesupään pyörivissä liitoksissa käytettävät laakerit altistuvat samalle rasitukselle, ja tässä tapauksessa ne eivät vastanneet sovelluksen vaatimuksia.

Autonpesuyrityksen henkilökunnan oli vaihdettava pyörivien yksiköiden urakuulalaakerit useita kertoja vuodessa. Tästä syystä yritys otti yhteyttä NSK:hon ja pyysi neuvoja miten laakerien käyttöikää voitaisiin pidentää. Viallisten laakerien analysointi paljasti nopeasti, että laakerit olivat syöpyneet ja että rasva oli huuhtoutunut laakereista pois. Syy: ei-hankaavat tiivisteet eivät pystyneet estämään pesuveden pääsyä laakereihin, joten pesuvesi huuhtoi rasvan pois.

NSK ehdotti laakerien vaihtamista Molded-Oil-urakuulalaakereihin, joissa käytetään DU-tiivisteitä laakerin molemmilla puolilla. Tässä laakerissa käytettävä kantaja-aine sisältää voiteluainetta ja luovuttaa sitä tasaisesti pitkän ajan kuluessa. Tämän ansiosta näiden laakerien (laakerivaihtoehtoina kuulalaakeri, pallomainen rullalaakeri sekä kartiorullalaakeri) käyttöikä on yli kaksi kertaa pidempi kuin rasvavoideltujen laakerien käyttöikä, erityisesti sellaisissa käyttöympäristöissä, joissa ne altistuvat vedelle ja pölylle. Lisäksi huoltovälit ovat huomattavasti pidemmät, koska Molded-Oil-tekniikka takaa jatkuvan voitelun. Ja koska laakeri toimii ilman rasvaa eikä siihen tarvitse lisätä rasvaa, käyttöympäristö pysyy puhtaana.

Molded-Oil-laakereita on saatavana erilaisilla tiivisteillä. Esimerkiksi autopesulan pyörivissä liitoksissa käytetään laakereita, joiden molemmilla puolilla on hankaavat DU-tiivisteet (DDU). Nämä estävät luotettavasti veden ja kosteuden pääsyn laakerin sisään myös sellaisissa käyttöympäristöissä, joissa laakerit altistuvat vedelle ja kosteudelle koko ajan.

Laakerien vaihdon jälkeen autopesulan pyörivät liitokset toimivat täydellisesti. Pelkästään ensimmäisenä vuonna yritys säästi huoltokuluissa yli 11 900 euroa. Aiemmat yli 12 000 euron laakerikustannukset ja hyvin alakanttiin arvioidut työkustannukset ovat nyt korvautuneet Molded-Oil-urakuulalaakerien 618 euron kertaluonteisella investoinnilla. Kyseisen investoinnin takaisinmaksu kesti alle kolme viikkoa.

1) Autopesulinjojen pesupalkkien ja pesupäiden laakerit joutuvat toimimaan vaativissa olosuhteissa


Vaihtaminen NSK:n Molded-Oil-laakereihin vähentää autopesulan huoltokustannuksia

2) Molded-Oil-urakuulalaakerien molemmilla puolilla käytetään DU-tiivisteitä ja ne kestävät voimakasta altistumista vedelle ja pölylle, jopa pesupään pyörivissä liitoksissa


Vaihtaminen NSK:n Molded-Oil-laakereihin vähentää autopesulan huoltokustannuksia

3) DU-tiiviste toimii tehokkaana esteenä, joka estää pesuveden pääsyn laakerin sisälle
 

Vaihtaminen NSK:n Molded-Oil-laakereihin vähentää autopesulan huoltokustannuksia
 

  Kysy lisätietoja…

LinkedIn
Pinterest

Liity IMP:n yli 155 000 seuraajaan