www.engineering-suomi.com
NSK

NSK kehittää Active Caster -teknologiaa palvelurobotteja varten

Osana pyrkimystä saada robotit yhä useammille työpaikoille toimimaan rinnakkain ihmisten kanssa, on maailmanlaajuisen liikkeenohjaukseen asiantuntijan NSK:n tuotekehitys-asiantuntijatiimi keksinyt uudenlaisen tavan parantaa yhteistyörobottien (cobottien) liikkuvuutta: NSK Active Caster -teknologia. Tämä innovatiivinen omnidirektionaalinen moottoroitu käyttöyksikkö, joka on valmis käytettäväksi mitä erilaisimmissa cobotti- ja palvelurobottisovelluksissa, voi pian olla hyödyksi maissa, joissa ongelmana on väestön ikääntyminen ja työvoimapula.

NSK Active Caster -pyöräyksikköä voidaan käyttää lähellä ihmisiä. Palvelurobotteihin asennettua älykästä, hiljaista ja kompaktia Active Casters -teknologiaa testataan parhaillaan kenttätesteissä, ja se voidaan pian ottaa käyttöön työpaikoilla ympäri maailmaa. Ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa olevat palvelurobotit ovat hyvin uusi ala, josta on suoria etuja monilla teollisuudenaloilla, kuten logistiikassa ja lääketieteessä.

Esimerkiksi sairaalat ja hoitolaitokset vaativat työntekijöiltä monia oikeaan aikaan suoritettuja fyysisesti vaativia tehtäviä, joilla edistetään potilaiden toipumista. Tällaisissa tilanteissa Active Casters -teknologiaa voidaan käyttää palveluroboteissa automatisoimaan lääkintäkärryjä, kuljettamaan lääkintätarvikkeita, siirtämään sänkyjä ja vähentämään yleistä työtaakkaa näissä kiireisissä ympäristöissä.

Tällainen kyky voi osoittautua elintärkeäksi monissa vakiintuneissa talouksissa eri puolilla maailmaa, joissa kärsitään väestön ikääntymisestä ja työvoimapulasta. Tällaisissa paikoissa Active Casters -teknologiaa käyttävät cobotit ja palvelurobotit voivat pian tulla tarpeellisiksi toistuvien ja manuaalisten tehtävien automatisoimiseksi. Tämä mahdollistaa sen, että ihmiset voivat keskittyä arvokkaampiin työtehtäviin.

Myös muualta yhteiskunnasta löytyy mahdollisia sovelluksia, esimerkiksi liikuntarajoitteisten ihmisten auttaminen. Tällöin Active Casters -teknologia saattaisi olla osa "robottimatkalaukkua” ja helpottaa ihmisten matkustamista, tai liikuteltavaa kärryä, joka toimii rollaattorina ja auttaa kantamaan tavaroita ympäri taloa. Ohjelmoitava rollaattori voi siirtyä pois tieltä ja palata tarvittaessa takaisin. Tämä antaa käyttäjälle enemmän tilaa käyttäjän istuessa ilman, että hänen tarvitsee huolehtia rollaattorin pitämisestä käden ulottuvilla.

Tällä hetkellä NSK Active Caster -teknologialle tehdään toistuvia toimintatestejä laboratoriossa, jossa on erilaisia pintoja ja ympäristöjä, kuten epätasaisia lattioita, mattoja, kuoppia ja kallistuksia. Tiimi haluaa varmistaa, että tuote pystyy liikkumaan kaikkiin suuntiin, kuljettamaan raskaita kuormia ja kulkemaan kaltevalla pinnalla myös erittäin haastavassa maastossa. Active Casters -teknologiassa käytetään kahta moottoria pyörää kohti. Pyörää ja sen liikettä ohjataan näiden kahden moottorin pyörimisnopeuksien välisen erotuksen kautta. Yrityksen tuotekehitysinsinöörit jatkavat teknologian parantamista hyödyntämällä NSK:n asiantuntemusta laakeri- ja voitelutekniikassa.

Suorituskyvyn ja kustannusten välisen suhteen tasapainottaminen on tärkeällä sijalla tässä kehitysprosessissa. Tiimi käyttää viime kädessä monilla tutkimus- ja kehitysaloilla kehitettyä teknologiaa ja tietotaitoa tämän kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamiseen.

NSK on valmistanut laakereita jo yli 100 vuoden ajan, mikä on auttanut yritystä luomaan läheiset yhteydet huippuluokan teknologia-aloihin, kuten cobotit ja palvelurobotit. Active Caster -projektissa, kuten monissa aiemmissakin projekteissa, NSK jatkaa tiivistä yhteydenpitoa asiakkaidensa kanssa ja pyrkii kaikin tavoin kehittämään ratkaisuja, jotka tuovat lisäarvoa teollisuudelle ja yhteiskunnalle.

1) NSK:n Active Caster voi liikkua kaikkiin suuntiin, kantaa raskaita kuormia ja kulkea kaltevilla pinnoilla


NSK kehittää Active Caster -teknologiaa palvelurobotteja varten

2) NSK Active Caster on omnidirektionaalinen moottoroitu käyttöyksikkö cobotti- ja palvelurobottisovelluksia varten


NSK kehittää Active Caster -teknologiaa palvelurobotteja varten

3) NSK Active Casters käyttää kahta moottoria per pyörä


NSK kehittää Active Caster -teknologiaa palvelurobotteja varten
 

  Kysy lisätietoja…

LinkedIn
Pinterest

Liity IMP:n yli 155 000 seuraajaan