Watson Marlow

WMFTS Qdos H-FLO

Watson-Marlow Fluid Technology Solutions (WMFTS) on julkaissut kemikaalien mittaus- ja annostelupumpun Qdos™ H-FLO:n. Se on suunniteltu erityisesti suuremmille virtausnopeuksille, jotka ovat jopa 600 L/h.

NSK

NSK kehittää Active Caster -teknologiaa palvelurobotteja varten

Osana pyrkimystä saada robotit yhä useammille työpaikoille toimimaan rinnakkain ihmisten kanssa, on maailmanlaajuisen liikkeenohjaukseen asiantuntijan NSK:n tuotekehitys-asiantuntijatiimi keksinyt uudenlaisen tavan parantaa yhteistyörobottien (cobottien) liikkuvuutta: NSK Active Caster -teknologia. Tämä innovatiivinen omnidirektionaalinen moottoroitu käyttöyksikkö, joka on valmis käytettäväksi mitä erilaisimmissa cobotti- ja palvelurobottisovelluksissa, voi pian olla hyödyksi maissa, joissa ongelmana on väestön ikääntyminen ja työvoimapula.

NSK

Ensimmäisenä maailmassa: ultraäänitestaus tarjoaa erittäin tarkan ennusteen laakerin käyttöiästä

Vuosien tutkimus- ja kehitystyön jälkeen NSK tarkistaa monien laakereiden dynaamista peruskuormitusluokitusta jopa kaksinkertaistamalla vastaavan rullakontaktin väsymiskeston (ilman muutoksia suunnitteluun tai materiaaleihin). NSK on ensimmäinen yritys 60 vuoteen, joka on tehnyt merkittävän läpimurron laakereiden käyttöiän laskentamenetelmissä. Tämä auttaa loppukäyttäjiä parantamaan tuottavuutta ja tehostamaan ympäristönsuojelua.

Alfa Laval News

Alfa Lavalin vapaasti pyörivä sisäänvedettävä pesulaite: Hygieenisten prosessointilinjojen kanavien ja säiliöiden 100-prosenttinen pesutulos

Kontaminaatioiden ehkäiseminen on hygieenisten prosessointilinjojen suunnittelussa keskeinen elementti. Valmistajat ovat kuitenkin usein epävarmoja siitä, miten kanavien, säiliöiden ja muiden suljettujen tilojen, joissa on vaikeapääsyisiä katvealueita, puhdistus pitäisi toteuttaa.

PEPPERL+FUCHS PROCESS AUTOMATION

Ammoniakki tarjoaa ratkaisun tulevaisuuden globaalia vetyinfrastruktuuria varten

Sähköistämisen kasvun ohella vedyllä on ratkaiseva rooli energiamurroksen avaintekijänä. Tämä koskee kaikkea energian pitkäaikaisesta varastoinnista aina kaikkien fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen molekyylitasolla. Valitettavasti Saksan kansallinen tuotanto ei riitä kattamaan koko tulevaa kysyntää. Tällä hetkellä oletuksena on, että tuonnin osuus tulee olemaan 60–70 prosenttia.

NSK

NSK laajentaa R&D-keskusta ja pääkonttoria Kiinassa

Äskettäinen käynnistystapahtuma Kunshanissa lähellä Shanghaita merkitsi rakentamisen alkamista. Tämä vahvistaa entisestään NSK:n asemaa Kiinassa ja parantaa sen kilpailuetua.

NSK

NSK:n laakerit auttavat lemmikkieläinten ruokaa valmistavaa laitosta parantamaan OEE-arvoa

Kun merkittävä brittiläinen lemmikkieläinten ruokien tuottaja halusi parantaa koneiden käyttöastetta ja kasvattaa OEE-arvoaan (Overall Equipment Effectiveness) kolmella prosenttiyksiköllä, se päätti kysyä laakereihin erikoistuneen NSK:n asiantuntijoilta, voisivatko he arvioida prosesseja ja järjestelmiä, jotka auttaisivat tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Liity IMP:n yli 155 000 seuraajaan