www.engineering-suomi.com
PEPPERL+FUCHS PROCESS AUTOMATION

Digitaaliset tuotteet & palvelut: Digitalisoinnin edistäminen mobiililaitteilla

ecom, Pepperl+Fuchsin tuotemerkki, esittelee laajan tuotevalikoimansa. Tänä vuonna erityishuomio kohdistuu uuteen tuotelinjaan nimeltä "Digitaaliset tuotteet & palvelut".

Digitaaliset tuotteet & palvelut: Digitalisoinnin edistäminen mobiililaitteilla

Teollisuus perustuu tulevaisuudessa tuotantodatan monipuoliseen keräämiseen ja analysointiin. IoT-sovellusten ja koneoppimisen mahdollistamiseksi tämä data on kerättävä, analysoitava ja hallittava. Tämä suoritetaan perifeerisesti, ennakoiden ja yhä lähempänä prosessia - reaaliaikaisena ja alhaisella latenssilla mikäli mahdollista. Kun kyberfyysiset järjestelmät integroidaan tuotannon kanssa, klassisen IT- ja operaatioteknologian rajat hämärtyvät entisestään. Valitettavasti nämä järjestelmät ovat yhä pääosin avoimia ja epähomogeenisiä kaikista standardisointiyrityksistä huolimatta. Jotta valmistus- ja tuotantoprosessit voitaisiin optimoida, tarvitaan ratkaisuja jotka hajauttavat ja helpottavat tietojen käsittelyä ja hallintaa. Monipuolisen mobiililaitehallinnan kautta integroidut mobiiliterminaalit toimivat paitsi digitaalisina yhdyskäytävinä, ne myös tukevat verkkoyhteyksiä keskusjärjestelmään erityisten sovellusten ja lukuisien toimintojen kautta. Toiminnot voivat vaihdella kameroista työntekijöiden suojaamiseen. Jälkimmäinen on erityisen tärkeää, koska työtä tehdään usein vaarallisessa ympäristössä ja usein yksin. Näin ollen tällaisten ratkaisuiden on oltava erittäin robusteja ja lisäksi niiden on tarjottava tehokas suojaus mobiileille työntekijöille, niin kentällä kuin mahdollisesti vaarallisissa ympäristöissä.


Digitaaliset tuotteet & palvelut: Digitalisoinnin edistäminen mobiililaitteilla

Tästä syystä tähän tarkoitukseen erityisesti tarkoitetut mobiililaitteet, kuten ecomin Smart-Ex® 02 -älypuhelin, tarjoavat lukuisia etuja. Robustisuuden, hyvän ergonomisuuden ja helppokäyttöisyyden lisäksi anturit yhdessä vastaavan ohjelmiston kanssa takaavat monipuolisen suojauksen yksinäiselle työntekijälle DGUV-säädöksen BGR-139 mukaisesti. Hätäpuhelut voidaan aloittaa paitsi yksinäisen työntekijän ohjelmistolla, myös hätäpuhelupainikkeilla. Tällä tavalla yksinäiset työntekijät on suojattu luotettavalla tavalla. Erityisesti vaarallisiin tiloihin tarkoitettujen BLE (Bluetooth Low Energy ) -majakoiden ansiosta työntekijät voidaan jopa paikantaa sisätiloista ilman GPS-paikannusta. Samanaikaisesti luonnostaan turvallinen Android-älypuhelin toimii mobiilikeskittimenä: se tukee 21 eri LTE-taajuuskaistaa ja se toimitetaan ilman simlukkoa. Global Ex -sertifikaatit samoin kuin paikallisten viranomaisten hyväksynnät mahdollistavat maailmanlaajuisen käytön. Luonnostaan turvallinen älypuhelin, tarkoitettu lämpötila-alueelle -20 – +60 °C, on siten tarkoitettu maailmanlaajuiseen käyttöön jopa kaikkein äärimmäisimmissä olosuhteissa. Lisäksi se on myös ensimmäinen tilaluokkaan 1/21 div. 1 sertifioitu laite, joka täyttää Googlen vaativan AER (Android Enterprise Recommended) -validoinnin. Tämä takaa konsistentin ja helpon mobiiliratkaisuiden käyttöönoton ja hallinnan laitteisto- ja käyttöjärjestelmätuen avulla samoin kuin taatut Android-päivitykset sekä säännölliset ja ajanmukaiset turvallisuuskorjaukset. Tällä tavalla käyttäjät säästävät aikaa ja rahaa laitteiden käyttöönotossa ja huollossa sekä kokonaiskustannuksissa (TCO).

Jotta tiedonsiirto olisi mahdollisimman helppoa, on tärkeää että mobiililaitteet kommunikoivat suoraan ja joustavasti yritystason mobiliteetin hallintajärjestelmien (EMM) kanssa. Mobiililaitteille tämä tarkoittaa kattavaa sertifiointia EMM-järjestelmien laitteisto- ja ohjelmistotuelle. ecom takaa molemmat: sekä Android-yrityssertifioinnin että markkinoiden tärkeimpien laitteidenhallintajärjestelmien sertifioinnit. Sopivien ohjelmistojen ja sovellusten avulla yritykset voivat verkottua monipuolisesti ilman että niiden täytyy rajoittua yhteen teknologiaan. Tällainen ratkaisu mahdollistaa datan samoin kuin laitteiden keskitetyn hallinnan ja suojauksen. Se myös sopii kaikkiin infrastruktuureihin. Mobiililaitteiden hallintaohjelmisto mahdollistaa tällä tavoin laitteiden nopeamman jakelun samoin kuin suojatun ja nopean yhteyden operatiiviseen järjestelmään. Lisäksi sovellukset ja käyttöjärjestelmä voidaan asentaa, päivittää ja hallita automaattisesti.

Ecomin uusi Digitaaliset tuotteet & palvelut -divisioona mahdollistaa sellaisten mobiililaitteiden kuten Smart-Ex® 02 asetukset, hallinnan ja reaaliaikaisen seurannan. Tähän yhdistetään automaattiset esiasetukset laitteen valmistuksen aikana monipuolisen mobiililaitteiden hallinnan ja analyysin avulla. Tämä tekee mobiililaitteiden asetusten tekemisestä ja mobiililaitteiden hallinnasta helppoa ja lisäksi ne voidaan päivittää milloin tahansa – myös ilmakautta. Historiatietojen analyysi voidaan suorittaa milloin tahansa turvallisuuskriittisten prosessien paljastamiseksi. Ratkaisua voidaan tarvittaessa käyttää kokonaisena EMM-järjestelmänä. Tämä helottaa IT-osaston työtä ja tarjoaa käytön aikana paremman suojauksen.


Digitaaliset tuotteet & palvelut: Digitalisoinnin edistäminen mobiililaitteilla

Sen ansiosta, että laitteet on suunniteltu teollisuuskäyttöön ja sopiviksi digitaalisiin palveluihin ja yrityksiin, mobiililaitteet tukevat tehokkaalla tavalla digitalisointia toimimalla riippumattomina keskittiminä. Niiden käyttö tekee tiedon arvioinnista nopeampaa ja helpompaa. Näin yritykset saavat monipuolisen tiedon proseduureista ja prosesseista ja pystyvät näin havaitsemaan, missä on parannettavaa. Samaan aikaan mobiililaitteet suojaavat työntekijöitä – jopa räjähdysvaarallisissa ympäristöissä – ja helpottavat jokapäiväistä työntekoa.
 

  Kysy lisätietoja…

LinkedIn
Pinterest

Liity IMP:n yli 15 000 seuraajaan