www.engineering-suomi.com
EPLAN

Saatavilla: Uusi Eplan Platform 2.3

Eplan Platformin merkittävä uusi julkaisu on lanseerattu. Versio 2.3 keskittyy standardisointiin ja automaatioon, jotka tarjoavat uusia mahdollisuuksia käyttäjille standardien mukaista suunnittelua ja turva-arvojen käsittelyä koskien. Yksinkertainen makrojen muokkaus ja järjestelmän asetusten laajennetut hakutoiminnot takaavat käyttäjille erittäin tuotteliaan suunnittelun. Toinen käytännöllinen hyöty: keskitetty käytöstä poistettavien laitteiden hallinta ja niihin liittyvät koeajot, jotta tarjotaan läpinäkyvyyttä ja turvallisuutta jo olemassa oleville projekteille.

Saatavilla: Uusi Eplan Platform 2.3
EPLAN 2.3 -makrot: Standardisoitu ja joustava kokoonpano, joka perustuu osittaisiin piireihin ja taulukkoperusteisten makrojen muokkaukseen.

Monheim, 14. elokuuta 2013 - Eplan Platformin versio 2.3 on ollut ladattavissa elokuun puolivälistä lähtien. Sille on ominaista standardisoitu ja pitkälle automatisoitu suunnittelu koko johdonmukaisessa tietokannassa. Se tarjoaa laajan tuen EN 81346 -standardiin perustuville määrityksille ja turva-arvoille, jotka keskittyvät VDMA 66413 -tiedonsiirtoformaattiin. Käytöstä poistettavien kohteiden keskitetty hallinto ja uusi järjestelmän asetusten hakutoiminto ovat tietokoneavusteisen suunnittelun ohjelmiston uusia lisäominaisuuksia, jotta mahdollistetaan monialainen yhteistyö ja kokoonpano. Versio 2.3 tarjoaa esimerkiksi makroille laajoja vaihtoehtoja makrojen/piirin osien ja niiden muunnelmien käsittelyyn. Uutta on se, että näitä makroja voidaan muokata ja tarvittaessa päivittää koko projektin lävitse erittäin selkeän taulukkonäkymän kautta. Näin projektissa voidaan tehdä kattavia muutoksia vain muutamalla hiiren napsautuksella. Keskitetty tietojen varastointi vähentää mahdollisia virhelähteitä.

Turvallinen seuraavien standardien mukaisesti: EN 81346 ja VDMA 66413

Mekatronisten ratkaisujen määrittely ja asiakirjojen asianmukaiset nimitykset ovat tyypillisiä jokapäiväisiä suunnittelutehtäviä. Normi EN 81346 "Teollisuuden järjestelmät, asennukset ja laitteet sekä teollisuustuotteet. Jäsentelyn periaatteet ja viitetunnukset" on kansainvälisesti erityisen laajasti hyväksytty. Eplan Platform 2.3 mahdollistaa projektirakenteiden ja projektinimitysten toteutuksen käyttäjäystävällisesti tätä nykyistä standardia noudattaen. Myös vikaturvallisten komponenttien ja turvatoiminnon ongelmat ratkaistaan konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti. Eplan tukee johdonmukaista sähköistä tiedonvaihtoformaattia asiaankuuluville turvallisuuteen liittyville arvoille automaatiokomponenteille VDMA 66413 -standardin mukaisesti. Laitevalmistajien asiaankuuluvat turvallisuustiedot voidaan siirtää Eplanin osien hallintajärjestelmään standardoidun rajapinnan kautta. Arvot tallennetaan suoraan komponenttien kanssa ja näin ne ovat käytettävissä suoraan suunnittelutarkoituksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että ei tarvita aikaavievää manuaalista yhdistämistä turva-arvoilla ja käyttäjä voi olla varma siitä, että asiat ovat kunnossa.

Käytöstä poistettavien laitteiden keskitetty hallinto

Käytöstä poistettavat laitteet korvataan yleensä uudemmalla mallilla, mutta niitä käytetään yhä olemassa olevissa projekteissa ja niitä pitää hallita avoimesti. Eplan Platformin versiossa 2.3 käytöstä poistettavien laitteiden hallinnasta tulee helpompaa artikkelien hallintajärjestelmän merkintöjen avulla. On myös uusia tarkastusajoja, jotta käyttäjillä on entistä enemmän turvallisuutta suunnittelussa. Kun tiedot on tallennettu keskitetystä osahallintajärjestelmään, tiedot ovat saatavilla kaikille osallistujille koko projektin alueella. Näin tietokoneavusteisen suunnittelun ohjelmisto luo lisää avoimuutta suunnitteluprosessiin ja pitää olemassa olevat projektit hallittavissa. Hallittavuutta koskien: Eplan-ohjelmisto tarjoaa laajoja asetusmahdollisuuksia yksittäisiin säätöihin käyttäjien työskentelytapoihin.

Helpommat haut, nopeammat tulokset

Uudessa versiossa 2.3 on myös erittäin suorituskykyinen hakutoiminto, joka tekee järjestelmäasetusten löytämisestä ja säätämisestä helppoa hakusanojen avulla. Käyttäjät voivat nyt määritellä Eplan-ohjelmiston saatavilla olevista projektitietojen navigaattoreista, näytetäänkö lisätietoja puunäkymässä ja mitä lisätietoja näytetään. Näyttöasetukset on yhdenmukaistettu ja laajennettu ja tehty säädettäviksi tämän sallimiseksi. Näin navigointi on helpompaa käyttäjille ja heillä on lisää joustavuutta henkilökohtaisen konfiguroinnin alalla. Tarjotaan nopea tärkeimpien tietojen yleiskuva, jotta tekniikasta tehdään tuottavampaa.

Asiakkaat, joilla on ohjelmiston palvelusopimus, voivat ladata uuden version 2.3 suoraan Eplanin kotisivulta. http://www.eplan.se/se/support/support-eplan/

  Kysy lisätietoja…

LinkedIn
Pinterest

Liity IMP:n yli 155 000 seuraajaan