www.engineering-suomi.com
EPLAN

Asiakkaalle maksimaalinen hyöyty digitaalisesta transformaatiosta

Eplan Partner Network perustettiin yli kaksi vuotta sitten, ja siihen on liittynyt noin kuusikymmentä yritystä. Strategiset yhteistyökumppanit, kuten Phoenix Contact, Siemens ja Rockwell Automation, sekä teknologiakumppanit, kuten ABB, Lapp Kabel, Wago ja Weidmüller, yhdistävät voimansa saman pääperiaatteen mukaisesti: mahdollisimman hyvän integroitavuuden tarjoaminen yrityksen ratkaisuille Eplanin avulla.

Asiakkaalle maksimaalinen hyöyty digitaalisesta transformaatiosta
Eplan Partner Network.jpg: Eplan Partner Network -kumppanuusverkossa on noin 60 jäsentä: Ratkaisutoimittaja Eplan on tiiviissä yhteistyössä kumppaneidensa kanssa tasoittaen yrityksille tietä digitaalisen transformaation toteuttamisessa.

Digitaalisen transformaation aikakaudella kaikki yritykset yhdistävät voimansa, jotta erilaiset ohjelmistosovellukset, kuten tuotekonfiguraattorit, CPQ, PLC, PLM/ERP. voisivat kommunikoida keskenään parhaalla mahdollisella tavalla.Eplan Partner Network.jpg: Eplan Partner Network -kumppanuusverkossa on noin 60 jäsentä: Ratkaisutoimittaja Eplan on tiiviissä yhteistyössä kumppaneidensa kanssa tasoittaen yrityksille tietä digitaalisen transformaation toteuttamisessa.

Yritykset luottavat lukuisiin eri valmistajien tarjoamiin ohjelmistosovelluksiin. Eplan Partner Network perustettiin hyödyntämään kaikkia niitä mahdollisuuksia, joita eri ratkaisujen välinen vuorovaikutus mahdollistaa tuotekonfiguraattorien, CPQ-, PLC- ja PLM/ERP-ohjelmistojen muodostamassa ympäristössä. Verkosto on asettanut sitovia tavoitteita ohjelmien välisen integraation jatkokehittämiselle, mikä tarjoaa luotettavan toiminta-alustan valmistajille. Asiakkaat hyötyvät ohjelmiston testatusta laadusta, sen jatkuvasta kehittymisestä sekä omiin työnkulkuihinsa liittyvien etujen systemaattisesta lisääntymisestä. Avoimet rajapinnat ja syvä integraatiotaso tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia digitaalisen muutoksen toteuttamiseen reaalimaailmassa.

Avainsana on integrointi
Eplan Partner Network on kansainvälinen organisaatio, jossa yritykset on jaettu neljään kumppanityyppiin: strategiset kumppanit, teknologiakumppanit, ratkaisukumppanit ja tutkimuskumppanit. Kun integraatioita kehitetään yhdessä, puhumattakaan avoimiin rajapintoihin perustuvasta laadunvarmistuksesta ja tuesta, käyttäjät saavat sovelluksista mahdollisimman suuren hyödyn.


Asiakkaalle maksimaalinen hyöyty digitaalisesta transformaatiosta
Partner Network Treffen.jpg: Vuoropuhelu on tärkeää: SPS-messuilla marraskuussa 2022 muun muassa Alexander Bürkle ja ABB esittelivät toimintaansa Eplan Partner Network -kumppanuusverkostossa.

Kansainvälisten kumppanien määrä kasvussa
Automaatioalan keskeiset toimijat, kuten strategiset kumppanit Rittal, Phoenix Contact ja Rockwell Automation, osallistuivat verkostoon jo vuoden 2021 alussa, ja vuonna 2022 Siemens ja yhtiön Smart Infrastructure -yksikkö liittyivät mukaan verkostoon. Teknologiakumppanit ovat Eplan Partner Network -kumppanuusverkon lukumäärältään suurin osa-alue, ja siihen kuuluu 38 alan yritystä. Johtavan teknologiayrityksen ABB:n digitaalisen ekosysteemin johtaja Luca Cavalli sanoo: "Eplanilla on tärkeä rooli sähköjärjestelmien suunnittelijoiden kasvavassa verkostossa. Hyvä esimerkki tästä on ABB:n digitaalisen e-Configure-alustan ja Eplan Data Portal -portaalin saumaton integrointi, joka tehostaa käyttäjien suunnitteluprosessia. ABB on sitoutunut tukemaan ammattilaisia näiden muutosten hallinnassa, kun käyttöön otetaan kestäviä energiajärjestelmiä ja älykkäitä teollisuusuudistuksia. Suunnittelutyökalujen ja konfigurointityökalujen integrointi takaa sekä ajansäästön että laadukkaat tiedot."

Muita teknologiakumppaneita ovat Auvesy-MDT, Ehrt, Gossen Metrawatt, Jetter ja Sigmatek. Kansainvälisesti verkostoon ovat liittyneet myös Digiwin (Kiina) ja Trace Software (Ranska), samoin myös Omron, Wago ja Weidmüller, jotka ovat kaikki maailmanlaajuisia toimijoita. Sandra Huang Digiwinistä sanoo: "Digiwin PLM:n ja Eplanin välinen rajapinta auttaa insinöörejä keskittymään varsinaiseen projektisuunnitteluun. Kaikki oleelliset tiedot, kuten osaluettelot, osatiedot ja projektitiedot, synkronoidaan automaattisesti Eplan Platformin ja Digiwin PLM:n välillä. Käyttäjät hyötyvät laadukkaista ja ajantasaisista tiedoista koko projektin elinkaaren ajan."

Ratkaisukumppanien puolella on joukko tunnettuja automaatioalan yrityksiä, kuten Alexander Bürkle (elektroniikan tukkukauppa/teknologiapalvelujen tarjoaja), CADTalk (CAD/PDM-ERP-integraatio), Cideon (järjestelmäintegraattori) ja D&TS GMBH (master datan hallinta), Elmo Solutions (CAD/PDM/PLM-ERP-integraatio), Grollmus (PLC-ohjelmointi), PLM CAD Utilities (CAD/PDM/PLM-ERP-integraatio), Secude International (Microsoft- ja SAP-kumppanit), Semodia (MTP-vienti), Solidline (PLM-järjestelmätoimittaja), Wus-Tec (langanvalmistus) ja Zahnen Technik (vesi- ja jätevesitekniikka). Tämä kuvastaa sitä miten Eplan-ympäristössä hyödynnetään ja siihen integroidaan monenlaisia ratkaisuja. Zahnen Technikin teknologiajohtaja Benedikt Ney sanoo: "Haluamme tarjota kaikille mahdollisuuden saada puhdasta vettä. Eplanin kanssa solmimamme loistavan kumppanuuden ansiosta pääsemme joka päivä lähemmäs tätä visiota."

Tutkimuskumppanuuksien alalla allekirjoitettiin hiljattain yhteistyö TH Lübeckin yliopiston kanssa, mikä laajentaa nykyisten tutkimuskumppaneiden joukkoa, jonka muodostavat European 4.0 Transformation Center (E4TC) ja Stuttgartin yliopiston työstökoneiden ja tuotantoyksiköiden ohjaustekniikan instituutti (ISW).

Katso lisätietoja osoitteesta: www.eplan-software.com/partner/
 

  Kysy lisätietoja…

LinkedIn
Pinterest

Liity IMP:n yli 155 000 seuraajaan