www.engineering-suomi.com
NSK

NSK laajentaa sähköistä eroosiota kestävien laakereiden valikoimaa

Suorituskykyarviointien valmistuttua NSK voi nyt tarjota laajemman valikoiman sähköistä eroosiota estäviä teknologioita sähköajoneuvoissa käytettäviin eAxle-laakereihin. Uusien vaihtoehtojen joukossa ovat ylivaletut laakerit ja johtavat harjat, jotka parantavat NSK:n kykyä vastata autoteollisuuden OEM-valmistajien erilaisiin vaatimuksiin torjua sähköistä eroosiota ja siten parantaa luotettavuutta ja pidentää sähköautojen toimintasädettä.

Tietoisuus maailman ilmastonmuutosohjelman kiireellisyydestä on kasvanut ja sekä yhteiskunta että teollisuus haluavat nopeuttaa hiilineutraaliuden saavuttamista. Sähköautojen kasvava kysyntä merkitsee, että on olemassa todellinen mahdollisuus parantaa liikennealan kestävää kehitystä, mutta tämän tavoitteen onnistuminen riippuu suuresti taustalla käytettävistä teknologioista. Esimerkiksi sähköajoneuvojen pitkän käyttöiän kannalta on keskeistä estää eAxle-akselin kriittisten osien, kuten laakereiden, sähköinen eroosio.

Sähköisen eroosion estäminen on yhä vaikeampaa sähkömoottoreiden korkeamman tehon ja korkeampien käyttöjännitteiden vuoksi. Eristävät keraamiset kuulalaakerit (hybridilaakerit) ovat tehokkain tapa tarjota tällaisessa tapauksessa sähköeristys, mutta ne eivät aina ole optimaalinen ratkaisu EV-ajoneuvojen kaltaisiin korkean volyymin sovelluksiin.

Hyvä vaihtoehto on käyttää laakereita joissa on muovista valettu ulkokuori: Tämä tarjoaa sähköakseleissa vaaditun sähköisen eristyksen, mutta ne ovat halvempia kuin keraamiset kuulalaakerit. NSK konfiguroi ylivaletut laakerit sovelluksen ja mahdollisten erityisvaatimusten mukaan. Materiaalit ja valmistusprosessit olisivat aivan erilaiset eAxle-akselissa ja esimerkiksi rautatiesovelluksessa.

Toinen vaihtoehto sähköisen eroosion estämiseksi on sähköä johtavien harjojen käyttö. Trendit sähköakselimoottoreissa ovat kuitenkin kohti erittäin tehokkaita öljyjäähdytteisiä järjestelmiä, eivätkä konventionaaliset johtavat harjat sovellu niihin varsinkaan korkeilla nopeuksilla. NSK:n uudet harjat ovat sikäli poikkeuksellisia, että niiden johtavuus riittää monenlaisiin eAxle-sovelluksiin, jopa jäähdytysöljyvoitelua käyttäviin ympäristöihin. Lisäetuna tässä on myös se, että johtava harja on mahdollista sijoittaa suoraan akseliin tilan säästämiseksi.

NSK on saanut valmiiksi kestävyyttä koskevat perusarvioinnit ja voi nyt tarjota asiakkaille käytännön sovelluksia varten ehdotuksia uusimmista teknologioista sähköisen eroosion estämiseksi, arviointitiedot mukaan lukien.

Yhteenvetona voidaan todeta, että yrityksen tarjoamat vaihtoehdot sähköisen eroosion estämiseksi kattavat sekä eristävät että johtavat menetelmät ja vastaavat monenlaisiin suunnitteluvaatimuksiin, joissa tasapainotetaan sovellus- ja tilavuuskriteerejä. Nämä tekniikat parantavat luotettavuutta ja sisältävät teknologioita eAxle-yksikön kokonaiskoon pienentämiseksi. Ne myös vähentävät sähkönkulutusta ja kasvattavat ajoneuvon yhdellä latauksella saavutettavaa toimintasädettä.
 
1) Esimerkki NSK:n muovivaletusta laakerista. Valokuva: NSK


NSK laajentaa sähköistä eroosiota kestävien laakereiden valikoimaa
 
2) NSK:n teknologiat sähköisen eroosion estämiseksi kasvattavat yhdellä latauksella saavutettavaa EV-toimintasädettä. Valokuva: Herr Loeffler/Shutterstock
 

NSK laajentaa sähköistä eroosiota kestävien laakereiden valikoimaa

 

  Kysy lisätietoja…

LinkedIn
Pinterest

Liity IMP:n yli 155 000 seuraajaan