www.engineering-suomi.com
NSK

NSK:n laakerit auttavat lemmikkieläinten ruokaa valmistavaa laitosta parantamaan OEE-arvoa

Kun merkittävä brittiläinen lemmikkieläinten ruokien tuottaja halusi parantaa koneiden käyttöastetta ja kasvattaa OEE-arvoaan (Overall Equipment Effectiveness) kolmella prosenttiyksiköllä, se päätti kysyä laakereihin erikoistuneen NSK:n asiantuntijoilta, voisivatko he arvioida prosesseja ja järjestelmiä, jotka auttaisivat tämän tavoitteen saavuttamisessa.

NSK haluttiin mukaan sen jälkeen, kun yritys oli kuullut NSK:n AIP-lisäarvo-ohjelmasta ja erityisesti siitä, miten ohjelma voi parantaa laakereiden käyttöikää tarjoamalla koulutuksen ja sovellussuunnittelupalvelujen yhdistelmää. Tässä lähestymistavassa keskitytään tarkasti mahdollisten parannuskohteiden tunnistamiseen kolmessa keskeisessä resurssissa: ihmisissä, laitoksissa ja prosesseissa.

Lemmikkieläinten ruokaa valmistavan laitoksen johtoryhmä oli tietoinen erilaisista sovellusalueeseen liittyvistä ongelmista. NSK:n asiantuntijat tarkastelivat näitä tekijöitä ja loivat niistä prosessikartan. Prosessikartta on yksi AIP:n tehokkaimmista elementeistä, sillä siinä keskitytään tarkastelemaan tuotantoprosessia alusta loppuun ja luomaan siitä kattava dokumentaatio painottaen erityisesti kriittisiä laakerisovelluksia. Tässä tapauksessa prosessikartassa identifioitiin viisi aluetta, joilla OEE-arvoa voitaisiin parantaa.

Tämän jälkeen aloitettiin testaus, joissa keskityttiin aluksi kalleimpaan ongelmakohtaan: tehtaan pellettipuristimeen. Asiakkaalla oli laakerivikoja ja tuotannonmenetyksiä keskimäärin 10–12 viikon välein.

Käyttämällä testauksesta saatuja analyysitietoja NSK totesi, että käytetty rasvavoitelu ei täyttänyt laakereiden odotettua käyttöikää. Suunnitteluasiantuntijat suosittelivat siksi korkeaviskositeettista öljyä käyttöiän pidentämiseksi sekä sopivaa kestävämpää laakeriratkaisua.

Asiakas korvasi käyttämänsä laakerit korkealaatuisilla NSK:n EA-sarjan pallomaisilla rullalaakereilla sekä NSK:n pallomaisilla painerullalaakereilla. EA-sarjan laakerit, joissa käytetään prässättyjä teräspitimiä, tarjoavat korkean kuormitusluokituksen ja korkean nopeusluokituksen. Niitä voidaan myös käyttää korkeissa lämpötiloissa. Näiden ominaisuuksien ansiosta ne soveltuvat erinomaisesti pelletinpuristimeen sekä muihin sovelluksiin lemmikkieläinten ruokaa valmistavassa laitoksessa.

Uudelleenkokoamisen jälkeen suulakepuristinta käytettiin 7 kuukauden ajan ilman laakerivikoja, mikä johti 70 000 punnan kustannussäästöihin tuotantoseisokkien ja kunnossapidon vähenemisen ansiosta. Lisäksi lemmikkieläintenruokatehdas saavutti tavoitteensa nostaa OEE-arvoa 3 pisteellä.

Asiakkaan pyynnöstä NSK järjesti myös laakerikoulutusta paikan päällä laitoksen huoltohenkilöstölle. Tämä osa kokonaisratkaisusta tarjoaa asiakkaalle runsaasti lisäarvoa.

1) NSK:n laakerit ovat osoittautuneet olennaiseksi avuksi brittiläisen lemmikkieläinruokien valmistajan ruokkiessa maansa nelijalkaisia ystäviä.


NSK:n laakerit auttavat lemmikkieläinten ruokaa valmistavaa laitosta parantamaan OEE-arvoa

2) NSK:n EA-sarjan pallomaiset rullalaakerit tarjoavat korkean kantokyvyn ja korkeat rajoitusnopeudet haastavissa olosuhteissa.
 

  Kysy lisätietoja…

LinkedIn
Pinterest

Liity IMP:n yli 155 000 seuraajaan