www.engineering-suomi.com
NSK

NSK:n laakerit muuttuvat vastaamaan servomoottoreiden vaatimuksia

NSK tarjoaa urakuulalaakerivalikoiman, jotka on sovitettu servomoottorien eritysvaatimuksiin. NSK on erikoisrasvoja ja erittäin tehokkaita matalakitkaisia tiivisteitä kehittämällä voittanut rajoituksia, jotka koskevat perinteisten sähkömoottorilaakerien käyttöä servomoottorisovelluksissa. Servomoottorit ovat haaste vierintälaakereille.

Servomoottoreita käynnistetään ja sammutetaan jatkuvasti ja niiden suuntaa vaihdetaan - samoin niillä tehdään pieniä korjausliikkeitä anturijärjestelmän ohjauksen mukaisesti - joten niiden tyypillinen liikeprofiili asettaa laakerit valtavan kuormituksen alaisiksi. Lisäksi toistuvan suunnanvaihdon ja siihen liittyvän mikrovärähtelyn seurauksena vierintäelementin ja kulumapinnan välinen voiteluainekalvo pyyhkiytyy pois (ilman että voiteluaine korvautuisi jälkivirtauksen avulla). Ilmiö on voimakkaampi kuin perinteisissä sähkömoottoreissa käytettävissä jatkuvasti pyörivissä laakereissa.

Mahdollisiin seurauksiin kuuluvat paikallisten mikrokitkapisteiden syntyminen kulumispinnoille. Tämä kitka syntyy, kun voiteluainekalvo ei ole riittävä ja vierintäpinnan ja kuulan välillä syntyy metalli vastaan metalli kontakti.

Näiden ongelmien ratkaisemiseksi NSK on kehittänyt erikoisrasvan nimeltä EA7. EA7 tarjoaa perinteisiin rasvoihin verrattuna paremmat voiteluominaisuudet silloin kun rasvaan kohdistuu mikrovärähtelyjä. Rasva vähentää myös laakereiden kitkamomenttia ja vähentää tällä tavalla niiden tehohäviötä. EA7-voideltujen laakereiden käyttö servomoottorisovelluksissa johtaa käytännössä pidempään käyttöikään ja kaksinkertaistaa huoltovälit.

Toinen servomoottoreiden käyttöikää lisäävä tekijä on puhtaus käytön aikana. Jos laakerirasvasta irtoaa hiukkasia (esimerkiksi metallia tai rikkiä) jotka siirtyvät ympäröiviin komponentteihin, enkooderi saattaa likaantua. Ajan myötä moottori ei enää pysty tunnistamaan tarkkaa asentoa näiden epäpuhtauksien vuoksi. Voiteluaineen leviämisen lisäseurauksena voi esiintyä luistamista jarrutuksen aikana, mikä saattaa vuorostaan lisätä asemoinnin epätarkkuutta.

Ratkaistakseen epäpuhtausongelman NSK on kehittänyt toisen rasvan servomoottorisovelluksia varten, nimeltään LGU. LGU emittoi litiumsaippuarasvaan verrattuna noin 90 % vähemmän rikkiä ja metallihiukkasia. Tämä auttaa pitämään laakerin ympäristön puhtaana pidempään. Tulos: huoltovälejä voidaan pidentää kertoimella 1,5.

Servomoottoreita rakentavat tai integroivat yritykset voivat valita kumpi rasva sopii paremmin kyseisiin käyttökohteisiin. EA7 pidentää urakuulalaakereiden käyttöikää kun niihin kohdistuu servomoottoreille tyypillisiä mikroliikkeitä, kun LGU vuorostaan minimoi hiukkasten pääsyn ympärillä oleviin komponentteihin ja tällä tavalla ehkäisee epätarkkaa asemointia. Nämä kaksi tehokasta rasvaa ovat vaihtoehtoina urakuulalaakerisarjassa, jonka NSK on kehittänyt servomoottorikäyttöä varten.

Näissä laakereissa käytetään lisäksi NSK:n DW-tiivistettä, joka tarjoaa poikkeuksellisen hyvän tiivistyksen ja alhaisen kitkamomentin. DW-tiivisteiden avulla yrityksen suunnittelijat ovat kehittäneet tehokkaan ratkaisun keskenään ristiriitaisiin vaatimuksiin koskien luotettavaa tiivistystä ja energiatehokasta toimintaa.

Servomoottoreihin suunniteltu urakuulalaakerivalikoima esitellään uudessa luettelossa nimeltä "Sähkömoottoreihin tarkoitetut laakerit". Katalogi on saatavana sekä painetussa muodossa että PDF-tiedostona osoitteessa: www.nsk-literature.com/de/industrial-motor-bearings

1) Servomoottorit asettavat laakereille erityisiä haasteita, jotka saattavat vahingoittaa perinteisiin sähkömoottoreihin tarkoitettuja laakereita
 

NSK:n laakerit muuttuvat vastaamaan servomoottoreiden vaatimuksia
 2) Servomoottorit asettavat laakereille erityisiä haasteita, jotka saattavat vahingoittaa perinteisiin sähkömoottoreihin tarkoitettuja laakereita
 

NSK:n laakerit muuttuvat vastaamaan servomoottoreiden vaatimuksia

 

  Kysy lisätietoja…

LinkedIn
Pinterest

Liity IMP:n yli 15 000 seuraajaan